La interpretació simultània en esdeveniments en viu és una tècnica utilitzada a tot el món per fer possible una comunicació multilingüe en temps real. És una forma d'interpretació en què l'intèrpret escolta l'orador en un idioma i alhora parla el públic en un altre idioma.

Aquest tipus d'interpretació és comú en conferències, reunions, congressos i altres esdeveniments on assisteixen persones que parlen diferents idiomes. Els intèrprets treballen en cabines insonoritzades equipades amb aparells electrònics que els permeten escoltar l'orador i després transmetre la interpretació en temps real als auriculars del públic.

És important que els intèrprets estiguin altament capacitats, ja que han de captar i traduir ràpidament les idees de l'orador de manera clara i precisa. A més, han de ser capaços de mantenir latenció i la concentració durant llargs períodes.

Els intèrprets simultanis utilitzen un ampli rang de tècniques per interpretar i han de tenir un ampli coneixement de la terminologia i el context dels temes que es discuteixen a l'esdeveniment. Per això sovint els professionals encarregats de la traducció simultània dediquen temps previ a l'esdeveniment per estudiar l'argot i la terminologia adequada al tipus de contingut segons el sector al qual pertany l'audiència.

En resum, la interpretació simultània en esdeveniments en viu és essencial per fer possible la comunicació en situacions multilingües i la seva correcta implementació requereix habilitats molt especialitzades i tècniques avançades.

Consulteu-nos si necessiteu més informació sobre la interpretació simultània o trobar professionals per al vostre esdeveniment o reunió en viu.